En klinisk ernæringsfysiolog har god kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse.

Arbeidsoppgaver omfatter kostbehandling til pasienter som har spesielle ernæringsbehov på grunn av ulike sykdomstilstander som for eksempel overvekt/fedme, underernæring, spiseforstyrrelser, nyresykdom, leversykdom, kreft, hjertesykdom, hjerneslag, diabetes, allergi/intoleranser, uforklarlig matvarefølsomhet, irritabel tarm syndrom (IBS), kronisk Inflammatoriske tarmsykdom (IBD), cøliaki, sjeldne stoffskiftesykdommer, nevrologiske sykdommer, muskel og skjelettsykdommer, etter kirurgiske inngrep med mer. 

Kliniske ernæringsfysiologer kan også gi kostholdsveiledning til friske personer som av forebyggende årsaker har behov for særskilt kostveiledning, f.eks. gravide, ammende, spedbarn (0-1 år), småbarn, skolebarn, ungdom, kvinner i fruktbar alder, eldre, idrettsutøvere, vegetarianere og innvandrere.

En klinisk ernæringsfysiolog kartlegger og vurderer pasientens behov basert på sykehistorie, høyde, vekt og relevante blodprøver. Behandling kan gå ut på å sette pasienten på spesialkost, næringsdrikker, sonde og intravenøs ernæring. Kurs og opplæring av pårørende, barnehager, skoler og helsepersonell er en del av jobben.

En klinisk ernæringsfysiolog er en person som har utdanning innen faget ernæringsfysiologi på master-/hovedfagsnivå (5 år) fra avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen, med spesialisering innen klinisk arbeid. Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Mitt navn er Liv Irene Dalby, autorisert klinisk ernæringsfysiolog og personlig trener.
Jeg har mastergrad i ernæring fra Universitetet i Oslo med studieretning innen klinisk ernæring og samfunnsernæring.
Utdannelsen som personlig trener har jeg fra Norges idrettshøgskole, Fitness deltid.
Jeg jobber på AHUS- divisjon Kongsvinger sykehus ved siden av jobben med Kost for Alle.
Jeg har erfaring med alle typer mennesker og ernæring ved en rekke ulike sykdommer og tilstander.

Go Top